35 strokovno srečanje DSO-jev 2015, Kranjska gora

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih je na 35. strokovne srečanju aprila 2015 v Kranjski Gori predstavila temo: Večkratni odporni mikroorganizmi – okužbe povezane z zdravstvom. Glede na dejstvo, da Combic vrsto let uspešno sodeluje z DSO-ji smo se odločili,Več