Podnanos 66a, 5272 Podnanos

35 strokovno srečanje DSO-jev 2015, Kranjska gora

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih je na 35. strokovne srečanju aprila 2015 v Kranjski Gori predstavila temo: Večkratni odporni mikroorganizmi – okužbe povezane z zdravstvom. Glede na dejstvo, da Combic vrsto let uspešno sodeluje z DSO-ji smo se odločili, da bomo v okviru razstavnega prostora v veliki dvorani predstavili prvi produkt tovrstnega namena v Sloveniji –GLOUP, gel za lažje požiranje, ki je v prvi meri primeren za domove za starejše. Odzivi  so bili nadpovprečni.
Veseli smo, da smo se lahko predstavili tudi DSO-jem, ki s Combic-om še niso imeli priložnost sodelovati.