Podnanos 66a, 5272 Podnanos

e Layer 680

Načini pridobitve medicinsko tehničnih pripomočkov

 

Način pridobitve medicinsko tehničnih pripomočkov

So vsi pripomočki na voljo za izposojo?
Nekateri MTP, kot so bolniška postelja, hodulje, invalidski voziček, sobno dvigalo
ali posteljni trapez, se izposojajo za obdobje, določeno s strani ZZZS. Drugi MTP,
kot so bergle, toaletni stol, deska za kopalno kad in drugi toaletni pripomočki,
pa se izdajajo, kar pomeni, da jih z veljavno naročilnico osebnega zdravnika
prevzamete v trajno last.


Lahko MTP tudi kupim brez naročilnice osebnega zdravnika?
Seveda, vse pripomočke lahko v izposojevalnici tudi kupite ali si jih izposodite
brez naročilnice osebnega zdravnika.


Kaj moram prinesti s seboj, če si želim izposoditi ali prevzeti MTP?

Če imate naročilnico za medicinsko-tehnični pripomoček, jo prinesite s seboj.
Prinesite tudi svojo zdravstveno kartico.


Lahko pripomoček prevzame moj pooblaščenec?

Da. Prinese naj le vašo zdravstveno kartico in naročilnico, če jo imate.

SERVIS IN POPRAVILA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

V kolikor je zavarovana oseba pripomoček prejela v trajno last (izdaja), krije ZZZS preko naročilnice
za servis, ki jo lahko vedno izda izbrani osebni zdravnik, lahko pa tudi zdravnik specialist s svojega
delovnega področja. Pri posamični šifri ZZZS je navedeno ali se pripomoček servisira v breme ZZZS.
Vzdrževanje in popravila se izvedejo po potrjenem predračunu s strani ZZZS. Pripomočki, ki jih je
zavarovana oseba prejela na izposojo, se brezplačno vzdržujejo neposredno s strani
pogodbenega dobavitelja (izposojevalca) na njegovem izdajnem mestu brez naročilnice za servis.


Zdravstvena stanja
in bolezni zavarovanih oseb pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski
pripomoček.


Trajnostna
doba pripomočka je obdobje pred iztekom katerega zavarovana oseba ni upravičena do
novega pripomočka v breme OZZ. Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba upravičena do
novega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben.
Zavarovana oseba ima pravico do novega pripomočka še pred iztekom trajnostne dobe in sicer v
primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček neustrezen.
Predlog za nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni zdravnik, o
upravičenosti pa odloči imenovani zdravnik. Za pripomočke, ki se izposojajo, navedena trajnostna
doba pomeni najdaljšo možno veljavnost naročilnice za izposojo. Zdravnik lahko predpiše tudi krajšo
veljavnost naročilnice glede na predvideno zdravstveno stanje in bolezen. Po preteku veljavnosti
naročilnice, se lahko pravica do izposoje pripomočka enostavno podaljša z novo naročilnico.

* Trajnostna doba 36 ali 60 mesecev = 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali
opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji ali 60 mesecev – ostali.


Za vsako šifro medicinskega pripomočka se zagotavlja na izdajo ali izposojo vsaj en pripomoček v
okviru cenovnega standarda ZZZS brez doplačil. S soglasjem in doplačilom se zavarovani osebi
lahko izda ali izposodi tudi nadstandardni pripomoček. V primeru, da zavarovana oseba ni
upravičena do pripomočka preko naročilnice, lahko pripomočke tudi kupi v naših izposojevalnicah
oziroma si jih samoplačniško izposodi z možnostjo kasnejšega odkupa v trajno last.

REZERVACIJA MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA NA NAROČILNICO

V kolikor ste prejeli naročilnico za medicinski pripomoček, lahko le tega rezervirate preko spodnjega obrazca. V modro označena okenca vnesite podatke z vaše naročilnice ter pritisnite na spodnji gum »Rezerviraj«. V kratkem vas bomo kontaktirali.

    combic-narocilnica