Podnanos 66a, 5272 Podnanos

Sodeluj v nagradni igri za oralni gel Klirich od 6.4 do 16.04

Klirich parodontalni gel, za vnetje dlesni in vnetna stanja

Sodeluj v nagradni igri za učinkovit periodontalni in oralni gel KLiRiCH! Priporočljiv je za lajšanje vnetnih stanj, kot so vnetje dlesni, afte, krvavenje, umik dlesni, …
Med vsemi, ki boste pravilno odgovorili na spodnje nagradno vprašanje bomo 5 srečnežem podelili Klirich gel. Veseli bomo, če nas boste priporočili še svojim prijateljem.
Nagradna igra poteka od 6.04.2021 do vključno 16.04.2021 na FB strani https://www.facebook.com/medicinskipripomocki, v kateri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in izpolnijo vse potrebne kriterije sodelovanja.
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »KLIRICH, periodontalni oralni gel«
Splošne določbe
Organizator nagradne igre z naslovom »KLIRICH, periodontalni oralni gel« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Combic d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradne igre je promocija podjetja Combic d.o.o. in posredno ponudbe (v nadaljevanju: Facebook stran Medicinski Pripomočki). Pravila nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so v času nagradne igre objavljena na spletni strani organizatorja, https://www.combic.si/. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.
Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja
Nagradna igra poteka od 06.04. do vključno 16.04.2021 na FB strani, v kateri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in izpolnijo vse potrebne kriterije sodelovanja. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Mladoletni uporabniki v nagradni igri lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali skrbnikov. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov itd.). Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat in sicer tako, da komentira oz. všečka profil Medicinskih pripomočkov in s tem nakaže voljo, da želi sodelovati v žrebu.
Nagrada in nagradno žrebanje
Organizator bo petim (5) izžrebancem podelil Klirich, periodontalni in oralni gel, tuba 3 ml.Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti dvočlanske interne komisije z naključnim računalniškim izborom izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo v času trajanja nagradne igre v komentar objave z dne 06.04.2021 odgovorili na nagradno vprašanje zastavljeno v objavi ali všečkali FB stran Medicinski pripomočki. Nagradno žrebanje bo izvedeno najkasneje dan po zaključku nagradne igre. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.
Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade
Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi v komentarju objave ali preko zasebnega sporočila na Facebooku. Nagrajenec mora najkasneje 7 dni po razglasitvi rezultatov posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska številka, naslov) organizatorju. V primeru, da nagrajenec le-teh ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po Facebook elektronskem sporočilu s strani organizatorja. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Medicinski pripomočki, tako da se poleg nagrade objavi tudi Facebook uporabniško ime nagrajenca. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem Facebook uporabniškem imenu in prejeti nagradi javno objavijo. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da se nagrada ne podeli, če se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili ali ne posreduje podatkov v roku 7 dni od objave nagrajenca.
Varstvo osebnih podatkov
Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo ime profila nagrajenca na Facebook strani Medicinski pripomočki v primeru, da bodo nagrajeni. S komentiranjem pod objavo nagradne igre se šteje, da sodelujoči pristopi k sodelovanju in sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v igri. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Vsak udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer z zasebnim sporočilom na Facebooku ali pisno na naslov organizatorja. Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo, brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.
Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na že zgoraj omenjenih komunikacijskih kanalih. Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Medicinski pripomočki. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Organizator nagradne igre je Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Podnanos. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook, niti ni Facebook na noben način povezan z nagradno igro in zanjo ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja in ne na Facebook. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 06.04.2021
Combic d.o.o.
Podnanos, 06.04.2021