Podnanos 66a, 5272 Podnanos

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji in uporaba e-trgovine

Podjetje COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, vam preko spletne trgovine nudi aktualno ponudbo medicinsko tehničnih pripomočkov in drugih izdelkov, hkrati pa pregled izdelkov, dostopen 24 ur dnevno. Uporaba storitve je brezplačna. Uporabnik e-trgovine ima svoje uporabniško ime in geslo in lahko shranjujejo priljubljene izdelke. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo svoje geslo uporabljal le on oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje v njegovem imenu.

 

Naročilo:

Spletna trgovina Combic d.o.o. deluje na osnovi predstavitev izdelkov iz kataloga. Izdelki so na zalogi v izposojevalnicah v Kopru, Podnanosu in v Novi Gorici. Naše izposojevalnice delajo vsak dan od 8.00 do 15.00 oz.16.00 ure in sprejmejo plačila z gotovino ali s plačilnimi karticami (Maestro, Visa, Mastercard, itd).

 

Zavrnitev naročila:

Podjetje Combic d.o.o.., lahko v primeru, da naročila pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne naročilo in o tem obvesti kupca.

 

Prodajni splošni pogoji

Kupec je fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob registraciji.
Fizična oseba je tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za potrošnike, ki so fizične osebe po tem odstavku, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.
V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.
Trgovina Combic d.o.o. medsebojne obveznosti pri nakupih ureja na podlagi splošnih pogojev zakona o varstvu potrošnikov.

 

Cene in DDV

Vse cene so v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).
Cene so zagotovljene na dan ogleda in se lahko dnevno spremenijo. Izdelki, ki nimajo cene, so predstavitveni izdelki iz kataloga proizvajalca. Na željo strank, se jim izdela ponudba na podlagi povpraševanja.

Navedene spletne cene so enake cenam v izposojevalnicah.

 

Dostava

Za dostavo bo poskrbela dostavna služba Pošta Slovenije po veljavnem ceniku dobavitelja. Prodajalec ni odgovoren za zamude s strani ponudnika poštnih storitev ali za poškodovanje embalaže. Naročilo artiklov je možno po plačanem predračunu, s plačilno kartico ali po povzetju.
Da se izognete stroškom dostave, lahko opravite nakup in prevzem v eni izmed naših poslovalnic (Koper, Podnanos in Nova Gorica).

 

Odstop od pogodbe in vračila blaga

Nakup izdelkov je možen v spletni trgovini in fizično v naših izposojevalnicah v Kopru, Podnanosu in v Novi Gorici. V kolikor fizična oseba ni zadovoljna s prejetim blagom in želi izdelke vrniti, prodajalca o tem v roku najkasneje 14 dni od prejema blaga obvesti na mail info@combic.si. Nato v naslednjih 14 dneh izdelke, ki morajo biti v original embalaži, vrne na naslov: Combic d.o.o., Podnanos, Podnanos 66a, 5272 Podnanos. K pošiljki mora obvezno priložiti “Obrazec vračilo“. Vračilo izdelkov naročnik izvrši na lastne stroške. Po prejemu vrnjenih izdelkov, ponudnik naročniku vrne plačano kopnino brez stroškov poštnine in ostalih stroškov, ki so nastali zaradi pošiljanja naročenih izdelkov naročniku. 

 

Odstop od pogodbe in vračilo blaga za pravne osebe

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine žal ni možno.

 

Plačilni pogoji v izposojevalnicah

Nakupe v naših izposojevalnicah lahko plačujete z gotovino ali s plačilnimi karticami (Maestro, Visa, Mastercard, itd).

Pritožne in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@combic.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina Combic d.o.o. v lastništvu podjetja COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Odgovornost podjetja za stvarne napake: ZVPot (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200498&stevilka=4288)

 

Politika zasebnosti in varnosti:

Vaši osebni podatki, ki nam jih boste zaupali bodo služili samo izvedbi in dostavi naročila, ter na željo kupca tudi za občasna obveščanja o novostih. Brez vašega privoljenja ne bomo prodali ali dali v najem nobenega podatka, ki nam ga boste zaupali. Vendar pa moramo sodelovati z državnimi organi, če zakon to zahteva. V tem primeru moramo razkriti vaše podatke. Pridržujemo si pravico do objave, prodaje in posojanja statističnih obdelav. Vaši osebni podatki v tem primeru ne bodo objavljeni. Statistične obdelavo bodo obsegale podatke, kateri izdelki gredo v prodajo, ne bomo pa razkrili, kdo jih je kupil. Pridržujemo si pravico do sprememb politike zasebnosti brez predhodne napovedi. O morebitni spremembi politike zasebnosti vas bomo o tem obvestili po e-pošti. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s politiko zasebnosti, nas prosim kontaktirajte preko e-pošta trgovina@combic.si .

 

Varstvo osebnih podatkov:

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine trgovina.combic.si. Zbrane osebne podatke bo Upravljavec porabljal izključno za storitve, ki jih ponuja. Storil bo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Upravljavec za potrebe opravljanja storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje uporabnikove podatke.

Ime in priimek, datum rojstva, e-mail, telefon, naslov ter druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini in druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljavec ne odgovarja.

Zbiratelj osebnih podatkov je podjetje COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos, Podnanos 66a, 5272 Podnanos.

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu. Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s politiko zasebnosti, nas prosim kontaktirajte preko spletne pošte trgovina@combic.si